Tid-, ferie- & fraværshåndtering

HRMEasy

Ferie- & fraværshåndtering

  • Vil du have 100% styr på dine medarbejderes ferie og fravær ? – incl. feriesaldi, feriefridage, refusion af sygedagpenge, barselsorlov, 120 dages reglen o.m.a.


  • Vil du spare tid og besvær med manuelle sedler, lister og Excelark, og samle alle data ét sted ?


  • Vil du have et fantastisk overblik og rapporter der kan gøre dig en hel del klogere på den del af din virksomhed ?


En brugervenlig og fleksibel løsning

HRMEasy's Ferie- & fraværsløsning er en del af HRMEasy grundpakken, der nu også kan erhverves som en separat løsning. Med denne løsning er det supernemt og intuitivt at foretage registreringer, enten af receptionen, virksomhedens lønbogholder, afdelingsledere - eller af medarbejderne selv, via et enkelt og brugervenligt interface som gør det muligt at håndtere:


  • Fravær
  • Ferie
  • Feriefridage.
  • Omsorgsdage.
  • Hjemmearbejdsdage.


Fraværstyper (sygdom, barn syg, §56, forældre- og barselsorlov o.s.v.) sættes op med de typer i har brug for - ferie håndteres efter den nye ferielov, læs mere her - hjemmearbejdsdage anses ikke længere som fravær, og håndteres i separate tabeller.


Rapporter & dashboards

Systemet tilbyder en række overskuelige rapporter der giver jer perfekt overblik - registreringer kan quick eksporteres til Excel, så overførsel til lønsystem kan foretages nemt og hurtigt - ligesom overskuelige rapporter/grafer nemt kan genereres med Excel og/eller PowerBI.


Integration til Outlook kalender

Med systemets integrerede datafeed funktion, kan der nemt oprettes fraværs- og feriekalendere i jeres egne Outlook kalendere - Det kan næsten ikke blive nemmere !


Notifikationer om vigtige emner

Du får notifikation via e-mail, når vigtige emner eller opgaver skal håndteres, f.eks. når refusion for sygefravær skal registreres hos Virk/Nemrefusion.


Administrationsmodul

I systemets administratormodul, kan videre behandling af data kan foretages. Ved nye registeringer kan systemet automatisk sende notifikation via e-mail, ligesom det er muligt at opsætte flow og opfølgnings datoer med notifikationer, så intet glemmes.


Konkurrencedygtige priser fra kr. 599,- pr. md.


Få adgang til alle data og funktioner med smartphones
Lav fantastiske dashboards med PowerBI
Opret nemt Excel grafer og rapporter
Få vist fravær og ferie i din Outlook kalender