Ledelsesværktøjer, ESG & analytics

HRMEasy

Ledelsesværktøjer, ESG & analytics

For mange virksomheder drejer det sig om at anvende virksomhedens ressourcer mest optimalt til at udvikle forretningen, således at den får en klar strategi samt udnytter teknologien og virksomhedens ansatte optimalt.


Fokus og målrettet arbejde med strategi og strategisk ledelse er en fundamental opgave for enhver succesfuld organisation eller virksomhed.


At udstikke en overordnet kurs for virksomheden, kommunikere kursen til medarbejderne og engagere medarbejderne til at samarbejde i den rigtige retning, er en stor del af ledelsens opgave.


Overordnede strategier og målsætninger

HRMEasy omfatter en række enkle og fleksible værktøjer til planlægning og udførelse af virksomhedens strategier og målsætninger.


 • Håndtering af kort- og langsigtede strategier.
 • Globale, regionale og/eller individuelle målsætninger.
 • Opfølgning og rapportering.
 • Prioritering & dokumentation.
 • Performance management.


Du kan registrere- og følge op på målsætninger for hele virksomheden eller enkelte afdelinger, medarbejdere, jobprofiler, kompenetcer m.v. Eksempelvis at reducere sygefraværet i en bestemt afdeling, øge produktkendskabet for en bestemt jobprofil eller certificering af bestemte medarbejdere.


Prioritering

Målsætninger kan på enkel vis prioriteres ved hjælp af de smarte integrerede cost-benefit værktøjer i HRMEasy.


Performance management

HRMEasy omfatter integrationsværktøjer til din virksomheds ERP/Administrative system(er),så budget- og resultats data kan overføres. På den måde kan du på enkel vis danne automatiske rapporter og overblik, sammenholdt med systemets mange dimensioner,f.eks. lønomkostninger, fraværsprocent m.v. - direkte på din skærm .. hver dag !


Integreret intelligens

HRMEasy sender automatisk besked via e-mail ved f.eks. fremdrift og vigtige/kritiske emner, og der kan oprettes flere individuelle "advarsler" for hver målsætning.


ESG-rapportering

HR- og ledelsen har det overordnede ansvar for et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejderes trivsel, mangfoldighed, lighed og inklusion. Gennemsigtighed i lønstrukturer, sikre arbejdsforhold og muligheder for medarbejderudvikling bidrager til en optimal ESG-score.


Med EasySeries får din virksomhed mulighed for nem adgang til en række HR-relaterede data, hvilket skaber indsigt og hjælper til at vurdere deres præstation inden for nøgleområder og træffe de rigtige beslutninger.


EasySeries kan hjælpe jer med data og overblik over bl.a.:


 • Medarbejder trivsel og optimale arbejdsbyrder
 • Mistrivsel, sygefravær og evt. stress
 • Inklusion og mangfoldighed (nationaliteter og køn)
 • Medarbejderomsætning


Alle systemets dimensioner (afdelinger, lokationer, stillinger, alder, anciennitet mv. kan anvendes i forbindelse med rapportering.

Microsoft Excel

HRMEasy er tæt integreret med Excel, og giver dig mulighed for:


 • Hurtig og nem "on the fly" rapportering
 • Generering af grafiske rapporter
 • Import og opdatering via Excel


Alle data i systemet kan quick eksporteres til Microsoft Excel. Der kan opsættes et ubegrænset antal formater, hvor felter/kolonner og overskrifter defineres.


HRMEasy omfatter mulighed for at opsætte Excel graf rapporter, hvor der på forhånd er specificeret datagrundlag, axer og graftyper.


Microsoft Power BI

HRMEasy er tæt integreret til Power BI, og giver jer mulighed for nemt og enkelt, at oprette og distribuere fantastiske rapporter og dashboards. 

Effektivt ADO-integrationsmodul

HRMEasy ADO-integrationsmodulet er et effektivt værktøj til dataudveksling med f.eks.:


 • Løn- & tidsregistreringssystemer
 • BI- & datawarehouse løsninger
 • MS-SQL databaser
 • Active Directory


HRMEasy tilbyder desuden integration til Outlook kalender via iCal webservice, og optionelt via Exchange Web Service.


Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi sender gerne uddybende materiale og demonstrerer gerne HRMEasy for jer. Helt uforpligtende.