HRMEasy og den nye ferielov

HRMEasy

Den nye ferielov

HRMEasy har fået ny funktionalitet, der tager højde for den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020.


Den nye ferielov indebærer, at der indføres samtidighedsferie, hvor alle lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. 


Den nye ferielov ændrer kort fortalt på, hvornår ferien optjenes og afholdes. Fremover vil ferie blive optjent fra 1. september til 31. august (det nye ferieår er på 12 måneder), og den optjente ferie afholdes i perioden fra 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år (16 måneder).


Den nye ferielov giver jer desuden mulighed for at give jeres medarbejdere ferie på forskud, så medarbejderen kan holde en længere ferie tidligt i ferieåret, selvom medarbejderen først ville have optjent retten til denne ferie senere på året.


Denne ”negative ferie” har vi også taget højde for.


HRMEasy tilbyder således et forbedret ferieoverblik med nye funktionaliteter, der bl.a. omfatter:


  • Et forbedret ferieoverblik for HR, ledelse og medarbejdere inkl. et samtidighedsferie-overblik.
  • Mulighed for at aftale og afregne ”negativ ferie” med udvalgte medarbejdere.
  • Ferieregnskab for den enkelte medarbejder, så medarbejderen kan se, hvor meget ferie der er optjent på et givent tidspunkt.

Læs mere om den nye ferielov her

Gå tilbage til HRMEasy