Med HRMEasy kan du så meget mere !

Optimér arbejdsgange og produktiviteten med markedets mest fleksible HR-platform.

Få meget mere HR-system for pengene – HRMEasy kan nemt, hurtigt og løbende tilpasses til dine nøjagtige behov og processer, så du får større arbejdsglæde og mere udbytte.

Hvorfor et HR-system ?

Et HR-system er en god investering for de fleste virksomheder, også i mindre virksomheder. Først og fremmest kan det spare din virksomhed for omkostninger som følge af den effektivisering og optimering af arbejdsprocesser og ressourcer, som et HR-system typisk giver. Produktiviteten i virksomheden kan øges som følge af det datagrundlag som systemet giver dig. Når du skal træffe en beslutning, vil du altså i HR-systemet kunne trække de vigtige nøgletal, som er afgørende for at træffe den rette beslutning.

Et HR-system giver overblik over dine medarbejdere og deres kompetencer, eller rekrutteringsprocessen for fremtidige medarbejdere kan i høj grad effektiviseres og automatiseres. HR systemet vil også kunne sikre, at opbevaringen af medarbejderdata sker i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

Økonomiske fordele ved et HR system

Ser man på det økonomiske aspekt ved et HR-system, kan systemet bidrage til store besparelser. I dag er et HR-system ikke en lige så stor investering for virksomhederne, som det var tidligere. I dag betaler virksomheden typisk kun for det antal medarbejdere, der er i virksomheden, og det er muligt både at opskalere og nedskalere, når det er nødvendigt.

Hvis en virksomhed anvender flere forskellige systemer til håndtering af medarbejdere, CV-database, medarbejderundersøgelser og MUS mv., kan disse forskellige funktioner samles i ét system. Omkostningerne til systemer kan altså sænkes ved at samle funktionerne i ét system.

Derudover bidrager et HR-system også til indirekte besparelser som eksempelvis lønninger eller tid, da systemet bidrager til en effektivisering af forskellige processer. Det kan eksempelvis være via en automatisering af processer der i dag foretages manuelt.

HR-systemet som juridisk værktøj

I maj 2018 trådte den europæiske persondataforordning, GDPR, i kraft. GDPR stiller krav til, hvordan persondata håndteres og opbevares. Alle virksomheder behandler persondata på deres medarbejdere, og derfor skal virksomhederne altså leve op til en række krav i denne forbindelse. 

Et HR-system være altafgørende for en korrekt og nem håndtering og opbevaring af medarbejderdata. Hvor virksomheder tidligere har gemt forskellige typer data forskellige steder, kan et HR-system samle al medarbejderdata ét sted. Er der behov for det, kan al data på en medarbejder altså hurtigt findes ved et hurtigt opslag i HR systemet. Persondata kan tillige automatisk blive slettet i forbindelse med en opsigelse eller lignende.

Mange virksomheder vil hurtigt opleve, at et HR-system kan automatisere en række processer samt spare HR-afdelingen for tid i forbindelse med at finde al data på én medarbejder.

Effektivisering af din virksomhed

 Overblik over medarbejderdata betyder, at virksomhederne kan danne sig et bedre overblik over alle medarbejdernes kompetencer. Med dette overblik bliver det altså også lettere for virksomheden at sætte de rette medarbejdere med de rette kompetencer på de rette arbejdsopgaver. Med andre ord får virksomheden og ledelsen et overblik over hvilken eller hvilke medarbejdere, der bedst kan løse en given arbejdsopgave.

Her vil virksomheden altså kunne opleve de indirekte besparelser ved et HR-system. Ledelsen bliver nemlig langt bedre stillet til at uddelegere arbejdsopgaver til de rette medarbejdere. Dermed vil arbejdsopgaverne kunne løses hurtigst og bedst muligt. 

Det frigiver tid til at løse endnu flere opgaver, når de rette medarbejdere sættes på en opgave, i stedet for at uddelegere til den person, der måske har færrest opgaver i øjeblikket, men som til gengæld er 30% længere tid om at løse selvsamme opgave.

Udvikling og fastholdelse

 Ud over, at ledelsen bliver bedre stillet, når arbejdsopgaver skal uddelegeres, vil virksomheden også kunne opnå nogle klare fordele i forbindelse med medarbejderudvikling. Et HR-system giver som beskrevet overblik over medarbejdernes kompetencer. På baggrund af dette vil virksomheden også bedre kunne vurdere, hvilke medarbejdere der har behov for efteruddannelse.

Dette kan også understøtte de aftaler, der laves til medarbejderens årlige MUS-samtale. Her aftaler mange ledere og medarbejdere ofte, hvilke kurser og efteruddannelse en medarbejder skal gennemføre, men på grund af manglende opfølgning bliver det ikke til noget.

Mange søger ny arbejdsplads fordi de ikke føler, at de udvikler sig i deres stilling. Et godt HR-system bidrager til medarbejderfastholdelse – en indirekte besparelse, særligt sammenlignet med det tilfælde, hvor en medarbejder opsiger sin stilling, og der i stedet skal rekrutteres en ny medarbejder.

Professionel danskudviklet HR-platform

HRMEasy er udviklet af erfarne danske udviklere og optimeret til de markedsledende browsere, på såvel PC, Mac & mobile enheder.

Med HRMEasy kan du spare tid og administrative ressourcer .. og samtidig få et uovertruffent overblik over din virksomheds mest værdifulde ressource – dine medarbejdere.

HRMEasy har været på markedet i mere end 15 år, og er, i samarbejde med vores mange kunder, løbende blevet udviklet med mange smarte funktioner, som din virksomhed kan drage nytte af.

HR-administration

Administrér, fasthold og udvikl dine medabejdere med en af markedets mest brugervenlige løsninger.

Rekruttering

Hold styr på stillingsopslag og ansøgere og integrér med din virksomheds hjemmeside.     

Læring & kompentencer

Planlæg og håndtér uddannelse og medarbejderkurser, og få fuldt overblik over din virksomheds kompetencer.

HRMEasy - jeres helt eget HR-system
HRMEasy - jeres helt eget HR-system

Ikke 2 virksomheder er ens – Derfor er HRMEasy et af de bedste systemer du kan vælge – HRMEasy kan nemt, hurtigt og løbende skræddersyes til dine nøjagtige behov og processer, så du kan arbejde på din helt egen måde.

Mulighederne er næsten uendelige og prisen er lav.

Brugervenligt og intuitivt systemdesign

HRMEasy’s hybride systemdesign er optimeret til hver enkelt rolle og brugertype, og giver en fantastisk brugeroplevelse.

HR-administratorer- og superbrugere kan arbejde mere effektivt med HRMEasy’s windows app, der tilbyder større sikkerhed og bedre performance end web baserede systemer – på samme måde som Office 365, hvor de fleste vælger at downloade Outlook, Word og Excel.

Ledere og medarbejdere kan nemt tilgå systemet via en webside eller mobil web app med fuld adgang til data, og mulighed for registrering/godkendelse af ferie og fravær.

HRMEasy kan også afvikles som en ren web applikation via det integrerede HTML5 interface.

Bruger du Microsoft 365 ?

HRMEasy er integreret med Microsoft 365 – Word, Excel, Outlook, så du kan:

  • Arkivere e-mails, direkte fra Outlook
  • Håndtere Word dokumenter med flettefunktion
  • Generere Excel rapporter og grafer
  • Synkronisere opgaver- og kalenderaftaler med Outlook
Konkurrencedygtig pris og hurtig implementering

HRMEasy passer til både store, mellemstore og mindre virksomheders budget. HRMEasy leveres som en hosted løsning i skyen – eller optionelt på på din virksomheds egne servere.

HR-administration fra kun kr. 2.595,- pr. md. – Rekruttering fra kun 1.395,- pr. md.

Implementering foregår agilt i løbet af få uger. I er inddraget i processen fra start, hvilket gør, at vi sammen får alle aspekter afklaret og får foretaget nødvendige justeringer inden “søsætning”.

Book en gratis demonstration

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 702 702 84, eller benyt kontaktsiden, hvor du også kan bestille materiale.

Fuld funktionalitet

HRMEasy er et komplet “best of breed” HR-system, der kan håndtere stort set alle HR- og personalemæssige opgaver. Med HRMEasy kan din virksomhed opbevare alle HR-data sikkert i eet samlet system, så I ikke længere behøver at have medarbejderdata liggende i f.eks. separate Excel ark eller subsystemer.

Modulært fleksibelt systemdesign

HRMEasy er modulopbygget, således at systemets forskellige funktionaliteter kan aktiveres efterhånden, som behovene opstår.

HRMEasy kan hurtigt, enkelt og løbende tilrettes så det svarer nøjagtig til din virksomheds behov.

Integrationsmuligheder

HRMEasy tilbyder en række integrationsmuligheder, bl.a. et smart ADO integrationsmodul, hvor data automatisk overføres til/fra alle kendte ERP-, løn- og/eller tidsregistreringssystemer. HRMEasy tilbyder også et generisk og udviklervenligt Json/XML API, der nemt kan “skræddersys” din virksomheds behov. Systemet omfatter desuden optionelle integrationsmoduler til bl.a. CPR registret og Statens Løn System.

GDPR Compliance

HRMEasy er et af de sikreste HR-systemer på markedet. I samarbejde med Privacy by Design-eksperter og -jurister er HRMEasy blevet tilpasset med en række nye og forbedrede funktioner – herunder et GDPR-modul, der omfatter en række enkle værktøjer, der gør det nemt at administrere jeres HR-data inden for Persondataforordningens rammer. Vi bruger både livrem og seler, så HRMEasy tilbyder også fuld logning af både læste, redigerede og slettede data. På den måde kan I dokumentere, at I overholder forordningens regler.

Optimér arbejdsgange og produktivitet

Få nemt tilpasset HRMEasy til dine egne dimensioner & koncepter

Systemet tilpasses som standard til jeres dimensioner og organisations hieraki, så det passer nøjagtigt til jeres behov.

Mindre justeringer der gør arbejdet nemmere tilpasses nemt – eller – få tilføjet hele procesområder.

Mulighederne er næsten uendelige og prisen er lav