Integrationsmuligheder

HRMEasy tilbyder en lang række integrationsmuligheder

HRMEasy tilbyder en række integrationsmuligheder, bl.a. et smart ADO integrationsmodul, hvor data automatisk overføres til/fra alle kendte ERP-, løn- og/eller tidsregistreringssystemer. HRMEasy tilbyder også et generisk og udviklervenligt Json/XML API, der nemt kan “skræddersys” din virksomheds behov. Systemet omfatter desuden optionelle integrationsmoduler til bl.a. CPR registret og Statens Løn System.

Generisk Json/XML API

HRMEasy tilbyder et generisk og udviklervenligt Json/XML API, der nemt kan “skræddersys” din virksomheds behov.

Med HRMEasy’s API’er er det muligt at integrere med jeres egne systemer, hvad end der er tale om lønsystemer, tidsregistreringssystemer, CRM-systemer eller noget helt fjerde.

Alle systemets data kan udstilles via API’et.

ADO

HRMEasy tilbyder et smart ADO integrationsmodul, hvor data automatisk overføres til/fra alle kendte ERP-, løn- og/eller tidsregistreringssystemer, samt f.eks. SQL baserede datawarehouse løsninger og Microsoft Active Directory.

ADO gør det nemt og hurtigt at forbinde forskellige systemer og databaser. ADO kræver typist ikke hverken kode og udvikling, og kan både hente og sende data.

Microsoft Excel

HRMEasy er tæt integreret med Excel, og giver jer mulighed for:

– Hurtig og nem “on the fly” rapportering
– Generering af grafiske rapporter
– Import og opdatering via Excel

Alle data i systemet kan quick eksporteres til Microsoft Excel. Der kan opsættes et ubegrænset antal formater, hvor felter/kolonner og overskrifter defineres.

HRMEasy omfatter desuden mulighed for at opsætte Excel graf rapporter, hvor der på forhånd er specificeret datagrundlag, axer og graftyper.

Microsoft Word

HRMEasy er tæt integreret med Microsoft Word, så du kan arbejde præcis som du plejer.

Alle dine eksisterende Word skabeloner kan uploades til HRMEasy, så du hurtigt og nemt kan oprette nye kontrakter og tillæg mv.

Bogmærker og flettefelter kan anvendes når du skal oprette nye dokumenter. Eneste forskel er, at dokumenter håndteres og gemmes direkte i HRMEasy, hvor de journaliseres og sikres via systemets sikkerhedshieraki, således at kun relevante medarbejdere har adgang, og GDPR overholdes.

CPR Registret

HRMEasy’s CPR integrationsmodul tilbyder som standard daglig opdatering via Datafordeler, evt. anmærkninger registreres og vises i separat liste.

Statens Løn System (SLS)

HRMEasy’s SLS integrationsmodul, omfatter både opret, ret, læs og slette funktioner.