Special moduler

HRMEasy tilbyder en række specielmoduler

Kommer snart

Siden er under opbygning

Whistlerblower registrering

Hvilke virksomheder er forpligtede – og til hvad?
Whistleblowerdirektivet forpligter private virksomheder med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning, det vil sige kanaler og procedurer for indberetning af og opfølgning på lovovertrædelser. Virksomheder med 50-249 ansatte har indtil 17. december 2023 til at etablere en whistleblowerordning og har desuden mulighed for at dele ressourcer med andre juridiske enheder i forbindelse med modtagelse af indberetninger og de eventuelle undersøgelser, der skal foretages. For virksomheder med mere end 250 medarbejdere skal der dog være etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021.

Hvilke krav er der til virksomhedens indberetningskanal?
Den interne indberetningskanal skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer, at fortroligheden af whistleblowerens identitet og enhver tredjepart nævnt i indberetningen er beskyttet. Virksomhedens indberetningskanal kan drives internt af en person eller afdeling, der er udpeget og autoriseret til det, eller leveres eksternt af tredjepart. Modtagelsen af en indberetning skal bekræftes senest 7 dage efter modtagelse, og feedback på indberetningen skal gives senest tre måneder efter, at indberetningen har fundet sted. Kanalen skal give mulighed for både skriftlig og mundtlig indberetning.

HRMEasy udvides snart med et Whistleblower registreringsmodul.

Tidsregistrering

lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

E-mail arkivering

lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Løn-& bonus regulering

lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Executive Search

lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. lorem ipsum sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, lectus nec ulaamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.