EU Persondataforordningen

EU's Persondataforordning

Personadataloven skærpes og udvides

Den 15. december 2015 blev EU-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen efter næsten fire års forhandlinger enige om ordlyden til den kommende persondataforordning, der træder i kraft i Danmark og resten af EU til maj 2018.

 

Forordningen medfører en række ændringer og tilføjelser på det persondataretlige område, hvilket i et vist omfang kommer til at påvirke alle danske virksomheder og offentlige myndigheder. Der er bl.a. tale om en væsentlig forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af persondataforordningen.

 

Den nye persondataforordning indfører en række ændringer og nye tiltag i forhold til den gældende persondatalov, som virksomheder og offentlige myndigheder skal blive fortrolige med og indrette sig på.

 

 

De væsentligste punkter i Persondataforordningen er:

 

 

Styrkelse af personers rettigheder

Registrerede personer skal have mere information om, hvordan deres personoplysninger behandles. Informationen skal være tilgængelig på en klar og forstålig måde, og begæringer fra personer om indsigt i, hvilke personoplysninger en virksomhed eller den offentlige myndighed behandler eller opbevarer om dem, skal almindeligvis besvares uden ugrundet ophold og senest inden for en måned - uden omkostninger for personen.

 

Skærpede dokumentationskrav

Virksomheder og offentlige myndigheder skal kunne dokumentere, at de overholder forordningens regler.

 

Retten til at blive glemt

De nugældende regler om sletning af data bliver præciseret, så det bliver lettere for personer at få slettet de oplysninger, som ikke længere er nødvendige for virksomheder eller offentlige myndigheder at behandle om dem – også hvis oplysningerne har været offentliggjort.

 

Underretningspligt

Der skal ske underretning til tilsynsmyndighederne inden for 72 timer og i visse tilfælde til de berørte personer ved brud på datasikkerheden.

 

Højere bøder

Modsat de tidligere minimale bøder, der blev udstedt under persondataloven, vil der fremover kunne udstedes bøder på op til EUR 20.000.000 eller fire procent af den globale årlige koncernomsætning, afhængigt af hvad der er højest.

 

Betingelser for samtykke

Et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret og udtrykkeligt. Kravet om frivillighed betyder bl.a., at ved salg af varer eller serviceydelser må der almindeligvis ikke stilles krav om samtykke til, at personoplysninger kan bruges til markedsføringsøjemed.

 

”Privacy by design” og ”Privacy by default”

Persondatabeskyttelse skal indbygges i produkter, services, forretningsprocesser osv. fra udviklingsstadiet, og der vil blive stillet krav om, at de mest restriktive privatlivsbeskyttende indstillinger automatisk skal gælde, når en kunde køber et nyt produkt eller en service; fx opretter sig som bruger på sociale medier eller downloader apps.

 

Data Protection Officer

Offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis kerneaktiviteter er behandling af persondata, eller som behandler følsomme personoplysninger i et større omfang, skal udpege en Data Protection Officer (DPO). Den person, der udpeges som DPO, skal have en særlig viden om persondatabeskyttelse og sikre, at forordningens regler overholdes i virksomhedens/myndighedens daglige drift.

 

Dataportabilitet

Personer skal have lettere ved at overføre deres personoplysninger fra én serviceudbyder til en anden. Den dataansvarlige pålægges i visse tilfælde en pligt til at overføre oplysninger om en person til vedkommende selv eller til en anden serviceudbyder. Oplysningerne skal desuden gives i et format, der gør det let for personen selv at overføre oplysningerne til en anden serviceudbyder.

 

Læs mere om HRMEasy og EU Persondataforordningen her

Link til eugdpr.org
Læs mere om personale administration
Læs mere om Rekruttering
Læs mere om Kurser og kompetencer
Læs mere om Statistik og analyser

Vi bruger ikke cookies !