Personaleadministration

Spar masser af tid og få et fantastisk overblik !

HRMEasy .. effektiv personaleadministration

Bruger du unødig meget tid på at søge og behandle information i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver ? - Savner du overblik ? - Er det blevet for besværligt at vedligeholde alle dine excel lister ? ...

HRMEasy omfatter værtøjer til bl.a.:

• Komplet kortlægning af organisationen

• HR-procedurer og workflows

• HR-aktiviteter, medarbejdersamtaler og MUS

• Kvalifikationer og kurser

• Fraværsregistrering og ferieplanlægning

• Kørsel- og rejseafregning

• Tidsregistrering

• IT-udstyr & udleverede aktiver

• Remindere ved fødselsdage, jubilæer og andre begivenheder

• Dokumentation og personalepolitik

• Arkivering af dokumenter og e-mails

Fantastisk overblik

HRMEasy omfatter en elektronisk journal for hver medarbejder. Det er hurtigt og nemt at registrere fravær, ferie, kørsel/rejseafregning, korrespondance, indkaldelse til samtaler, skrive notater m.v. - Data fra andre systemer, f.eks. løn eller tidsregistrering kan automatisk overføres til medarbejderens journal, så alle oplysninger ligger ét sted, så de er nemme at finde for alle der har adgang.

 

HRMEasy tilbyder desuden nemt tilgængelige, og dynamiske lister/rapporter, der giver dig et ultra hurtigt overblik over alle data. Systemet kortlægger bl.a. automatisk hele din organistation.

 

I stedet for at generere og udskrive tunge rapporter, kan du på nem vis, arbejde med informationer og "dykke" efter detaljer, direkte på skærmen.

 

Alle data kan i øvrigt nemt overføres til Excel.

HR-aktiviteter

I HRMEasy systematiseres alle typer HR aktiviteter, og tildeles automatisk til de ansvarlige HR medarbejdere og afdelingsledere. Hver medarbejder/afdeling har overblik over sine egne aktiviteter, f.eks. MUS-samtaler, møder, opgaver, korrespondance m.v…

HR-procedurer klares på minutter

HRMEasy omfatter en række standard procedurer/workflows, bl.a. ansættelse, fratrædelse, orlov, MUS, APV, trivselsundersøgelser m.v. - samt skabeloner til individuelle procedurer, hvilket gør at HRMEasy kan tilpasses til din virksomheds behov. Alle procedurer håndteres nemt og hurtigt via enkle og brugervenlige skærmbilleder.

Automatiske adviseringer

HRMEasy holder automatisk øje med fødselsdage & jubilæer, og der kan oprettes individuelle "advarsler" for hver medarbejder, f.eks. prøvetid, bryllupsdage, MUS samtaler, udløbsdato for certificeringer o.m.a.  

Fraværsregistrering på den nemme måde

Fravær registreres hurtigt og nemt og gemmes automatisk i hver medarbejders jounal, samt i fraværsregistret.

 

Der kan automatisk sendes besked om fraværet til afdelingen eller afdelingslederen. HRMEasy's statistikmodul giver dig dynamisk overblik over hele virksomhedens fravær fordelt på medarbejdere, stillinger, afdelinger eller lokationer m.v. i grafiske oversigter. Evt. dagpengerefusion og indkaldelse til sygefraværs samtale beregnes automatisk efter gældende regler.

Ferieplanlægning

HRMEasy håndterer ferie planer/regnskab for hver medarbejder, afdeling og lokation. HRMEasy håndterer både ferie, ferie fridage og omsorgsdage.

MUS proces

HRMEasy gør det nemt at afholde MUS processen. Brugervenlige elektroniske MUS skemaer distribueres via e-mails til medarbejdere og ledere. HR-afdelingen kan løbende monitorere status, resultater og f.eks. udviklingsønsker via dynamiske lister der automatisk genereres.

Tidsregistrering

HRMEasy omfatter et særdeles brugervenligt tidsregistreringsmodul der kan håndtere både enkle månedsskemaer og/eller daglige timeregistreringer.

 

Til virksomheder der allerede anvender tidsregistreringssystem, kan HRMEasy via integrationsmodul integreres hertil. HRMEasy's Integrationsmodul tilbyder funktionalitet der bl.a. omfatter:

 

- Import/opdatering af transaktioner fra alle kendte Tidsregistreringssystemer.

- Berigelse af data, f.eks. afdelinger, lokationer, ledere, køn, stillinger, alder mv.

- Udvidede rapportmuligheder med filtrering, opsummering mv.

- Distribution af rapporter til Web/Outlook, med automatisk adgangskontrol for afdelinger/ledere.

- Mulighed for beregning og visualisering af f.eks. restferie.

IT-udstyr & udleverede aktiver

Med HRMEasy får du 100% overblik over IT-udstyr og udleverede aktiver, f.eks. mobiltelefoner, nøgler o.m.a.

Arkivering af dokumenter og e-mails

HRMEasy's professionelle dokumenthåndteringsfunktioner giver dig mulighed for, nemt og hurtigt, at generere Word dokumenter fra skabeloner med flette felter, arkivere eksisterende dokumenter, samt e-mails direkte fra Outlook.

Dokumentation & personalepolitik

HRMEasy omfatter en smart elektronisk personalehåndbog der bl.a. kan distribueres via din virksomheds Intranet eller Outlook. Indhold håndteres på enkel vis af HR-ledelsen og medarbejderne har hurtig og nem adgang.

Gå til HRMEasy forside
Læs mere om personale administration
Læs mere om Rekruttering
Læs mere om Kurser og kompetencer
Læs mere om Statistik og analyser

Vi bruger ikke cookies !