Kurser og kompetencer

Udvikling af dine medarbejdere !

HRMEasy .. uddannelses- og kompetencehåndtering

Har du et reelt billede af din virksomheds kvalifikationer og kompetencer ? - Havner kursus- og uddannelses informationer i mapper og skuffer ? ...

HRMEasy omfatter værtøjer til bl.a.:

• Kursusadministration

• Elektronisk evaluering

• Kortlægning af din virksomheds kompetencer

• Grafiske kompetence- & gap profiler på medarbejdere-, afdelinger og profiler

• Overblik over kompetencer der mangler eller må mobiliseres

• Håndtering af AMU kurser/VEU dokumenthåndtering

HRMEasy´s kursusadministrationsmodul sætter virksomhedens personaleansvarlige i stand til at planlægge uddannelse og interne og/eller eksterne medarbejderkurser.

Kursuskalender

Systemet omfatter en elektronisk kursuskalender, der giver såvel HR afdelingen og medarbejderne et fantastisk overblik. Hvert kursus indeholder komplet information om formål, tid, sted, instruktør m.v.

Tilmelding

Tilmelding kan foretages direkte i kursuskalenderen, eller elektroniske tilmeldinger kan sendes via e-mail til de relevante medarbejdere, hvorefter systemet danner overblik over tilmeldingsstatus.

Evaluering

Evalueringsskemaer oprettes automatisk og kan tillige sendes via e-mail til de relevante medarbejdere, hvorefter HRMEasy danner grafiske oversigter over tilfredshed for hvert kursus.

Unik kompetence håndtering

HRMEasy's kompetencemodul er helt i særklasse, og giver dig mulighed for at kortlægge og håndtere din virksomheds kompetencer.

Medarbejdere kan tilknyttes foruddefinerede jobfunktionsbeskrivelser eller profiler der består af en række færdigheder virksomheden selv definerer. For hver færdighed kan der sættes forventet værdi samt en værdi der angiver kompetencen på dette område.

HRMEasy danner let overskuelige profiler for hver medarbejder ..
HRMEasy genererer automatisk rapporter/oversigter der viser kompetenceniveauet for afdelinger, profiler mv.

Systemet genererer automatisk et "billede" af den samlede kompetence for hver medarbejder, afdeling, jobfunktion .. eller hele virksomheden i ét overskueligt skærmbillede. Alle data kan nemt og hurtigt overføres til Excel. Desuden findes et optionelt grafisk interface, hvor rapporter/grafer kan defineres 100% til din virksomheds behov.

Håndtering af AMU kurser og VEU dokumenter

VEU-godtgørelse kan medvirke til, at det ikke er økonomien, der afholder din virksomhed fra at efter- og videreuddanne dine medarbejdere.

VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, og svarer til højeste dagpengesats.

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til arbejdsgiveren som refusion, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. Kan ansøgeren/medarbejderen få VEU-godtgørelse, kan arbejdsgiver og medarbejder altså enes om, at der udbetales løn under uddannelse mod, at VEU-godtgørelsen udbetales som refusion til arbejdsgiveren.

http://www.veug.dk kan du læse mere.

HRMEasy omfatter modul/funktionalitet til registrering af AMU kurser samt medarbejder data i forbindelse med VEU tilskudsordningen. Datafil til upload på www.efteruddannelse.dk genereres automatisk, så ikke behøver at taste kursustilmeldinger manuelt.

Gå til HRMEasy forside
Læs mere om personale administration
Læs mere om Rekruttering
Læs mere om Kurser og kompetencer
Læs mere om Strategi og målsætninger
Læs mere om Statistik og analyser

 

 

 

Med HRMEasy kan ledere og medarbejdere have adgang til systemet via en mappe i Outlook.

 

Medarbejdere kan nemt og enkelt forespørge på/tilmelde sig kurser i systemets integrerede kursus kalender.

 

Ledere, instruktører og HR kan få perfekt overblik over tilmeldingsstatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemmere bliver det ikke !

HRMEasy kan integreres i Outlook
Med HRMEasy kan ledere og medarbejdere have adgang til systemet via en mappe i Outlook !

Vi bruger ikke cookies !